.

Příbalový leták VANKOMYCIN NRIM 500 MG – INF PLV CSL 1X500MG

Při užití léčivého přípravku VANKOMYCIN NRIM 500 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VANKOMYCIN NRIM 500 MG naleznete

  • Co je přípravek VANKOMYCIN NRIM 500 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VANKOMYCIN NRIM 500 MG užívat
  • Jak se přípravek VANKOMYCIN NRIM 500 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VANKOMYCIN NRIM 500 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VANKOMYCIN NRIM 500 MG