.

Příbalový leták VANKOMYCIN PFIZER 1000 MG – INF PLV CSL 100X1GM

Při užití léčivého přípravku VANKOMYCIN PFIZER 1000 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VANKOMYCIN PFIZER 1000 MG naleznete

  • Co je přípravek VANKOMYCIN PFIZER 1000 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VANKOMYCIN PFIZER 1000 MG užívat
  • Jak se přípravek VANKOMYCIN PFIZER 1000 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VANKOMYCIN PFIZER 1000 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VANKOMYCIN PFIZER 1000 MG