.

Příbalový leták VANTAS 50 MG – SDR IMP 1X50MG

Při užití léčivého přípravku VANTAS 50 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VANTAS 50 MG naleznete

  • Co je přípravek VANTAS 50 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VANTAS 50 MG užívat
  • Jak se přípravek VANTAS 50 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VANTAS 50 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VANTAS 50 MG