.

Příbalový leták VANTAVO 70 MG/5600 IU – POR TBL NOB 12

Při užití léčivého přípravku VANTAVO 70 MG/5600 IU si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VANTAVO 70 MG/5600 IU naleznete

  • Co je přípravek VANTAVO 70 MG/5600 IU a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VANTAVO 70 MG/5600 IU užívat
  • Jak se přípravek VANTAVO 70 MG/5600 IU užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VANTAVO 70 MG/5600 IU uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VANTAVO 70 MG/5600 IU