.

Příbalový leták VAPRESS 160 MG – POR TBL FLM 280X160MG II

Při užití léčivého přípravku VAPRESS 160 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VAPRESS 160 MG naleznete

  • Co je přípravek VAPRESS 160 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VAPRESS 160 MG užívat
  • Jak se přípravek VAPRESS 160 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VAPRESS 160 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VAPRESS 160 MG