.

Příbalový leták VARILRIX – INJ PSO LQF 10Dďż˝V

Při užití léčivého přípravku VARILRIX si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VARILRIX naleznete

  • Co je přípravek VARILRIX a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VARILRIX užívat
  • Jak se přípravek VARILRIX užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VARILRIX uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VARILRIX