.

Příbalový leták VASILIP 10 – POR TBL FLM 28X10 MG

Při užití léčivého přípravku VASILIP 10 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VASILIP 10 naleznete

  • Co je přípravek VASILIP 10 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VASILIP 10 užívat
  • Jak se přípravek VASILIP 10 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VASILIP 10 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VASILIP 10