.

Příbalový leták VASILIP 20 – POR TBL FLM 28X20 MG

Při užití léčivého přípravku VASILIP 20 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VASILIP 20 naleznete

  • Co je přípravek VASILIP 20 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VASILIP 20 užívat
  • Jak se přípravek VASILIP 20 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VASILIP 20 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VASILIP 20