.

Příbalový leták VASILIP 40 – POR TBL FLM 28X40MG

Při užití léčivého přípravku VASILIP 40 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VASILIP 40 naleznete

  • Co je přípravek VASILIP 40 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VASILIP 40 užívat
  • Jak se přípravek VASILIP 40 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VASILIP 40 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VASILIP 40