.

Příbalový leták VASOCARDIN 100 – POR TBL NOB 50X100MG

Při užití léčivého přípravku VASOCARDIN 100 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VASOCARDIN 100 naleznete

  • Co je přípravek VASOCARDIN 100 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VASOCARDIN 100 užívat
  • Jak se přípravek VASOCARDIN 100 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VASOCARDIN 100 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VASOCARDIN 100