.

Příbalový leták VASOCARDIN 50 – POR TBL NOB 50X50MG

Při užití léčivého přípravku VASOCARDIN 50 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VASOCARDIN 50 naleznete

  • Co je přípravek VASOCARDIN 50 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VASOCARDIN 50 užívat
  • Jak se přípravek VASOCARDIN 50 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VASOCARDIN 50 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VASOCARDIN 50