.

Příbalový leták VASOCARDIN SR 200 – POR TBL PRO 60X200MG

Při užití léčivého přípravku VASOCARDIN SR 200 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VASOCARDIN SR 200 naleznete

  • Co je přípravek VASOCARDIN SR 200 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VASOCARDIN SR 200 užívat
  • Jak se přípravek VASOCARDIN SR 200 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VASOCARDIN SR 200 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VASOCARDIN SR 200