.

Příbalový leták VASOPIRIN 100 MG – POR TBL ENT 10X100MG II

Při užití léčivého přípravku VASOPIRIN 100 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VASOPIRIN 100 MG naleznete

  • Co je přípravek VASOPIRIN 100 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VASOPIRIN 100 MG užívat
  • Jak se přípravek VASOPIRIN 100 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VASOPIRIN 100 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VASOPIRIN 100 MG