.

Příbalový leták VASOPIRIN 75 MG – POR TBL ENT 10X75MG

Při užití léčivého přípravku VASOPIRIN 75 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VASOPIRIN 75 MG naleznete

  • Co je přípravek VASOPIRIN 75 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VASOPIRIN 75 MG užívat
  • Jak se přípravek VASOPIRIN 75 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VASOPIRIN 75 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VASOPIRIN 75 MG