.

Příbalový leták VASOPOS N – OPH GTT SOL 1X10ML

Při užití léčivého přípravku VASOPOS N si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VASOPOS N naleznete

  • Co je přípravek VASOPOS N a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VASOPOS N užívat
  • Jak se přípravek VASOPOS N užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VASOPOS N uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VASOPOS N