.

Příbalový leták VASOSAN P – POR PLV SUS 50X4GM

Při užití léčivého přípravku VASOSAN P si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VASOSAN P naleznete

  • Co je přípravek VASOSAN P a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VASOSAN P užívat
  • Jak se přípravek VASOSAN P užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VASOSAN P uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VASOSAN P