.

Příbalový leták VASOTRAL 300 MG – POR CPS DUR 90X300MG

Při užití léčivého přípravku VASOTRAL 300 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VASOTRAL 300 MG naleznete

  • Co je přípravek VASOTRAL 300 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VASOTRAL 300 MG užívat
  • Jak se přípravek VASOTRAL 300 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VASOTRAL 300 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VASOTRAL 300 MG