.

Příbalový leták VASTIGMEX 3 MG TVRDďż˝ TOBOLKY – POR CPS DUR 56X3MG

Při užití léčivého přípravku VASTIGMEX 3 MG TVRDďż˝ TOBOLKY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VASTIGMEX 3 MG TVRDďż˝ TOBOLKY naleznete

  • Co je přípravek VASTIGMEX 3 MG TVRDďż˝ TOBOLKY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VASTIGMEX 3 MG TVRDďż˝ TOBOLKY užívat
  • Jak se přípravek VASTIGMEX 3 MG TVRDďż˝ TOBOLKY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VASTIGMEX 3 MG TVRDďż˝ TOBOLKY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VASTIGMEX 3 MG TVRDďż˝ TOBOLKY