.

Příbalový leták VAXIGRIP – INJ SUS 10X0.5ML/Dďż˝V+J

Při užití léčivého přípravku VAXIGRIP si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VAXIGRIP naleznete

  • Co je přípravek VAXIGRIP a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VAXIGRIP užívat
  • Jak se přípravek VAXIGRIP užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VAXIGRIP uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VAXIGRIP