.

Příbalový leták VECTAVIR – DRM CRM 1X2GM

Při užití léčivého přípravku VECTAVIR si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VECTAVIR naleznete

  • Co je přípravek VECTAVIR a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VECTAVIR užívat
  • Jak se přípravek VECTAVIR užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VECTAVIR uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VECTAVIR