.

Příbalový leták VEDROP 50 MG/ML – POR SOL 1X10ML+1MLSTďż˝

Při užití léčivého přípravku VEDROP 50 MG/ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VEDROP 50 MG/ML naleznete

  • Co je přípravek VEDROP 50 MG/ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VEDROP 50 MG/ML užívat
  • Jak se přípravek VEDROP 50 MG/ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VEDROP 50 MG/ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VEDROP 50 MG/ML