.

Příbalový leták VELAXIN 150 MG – POR CPS PRO 56X150MG

Při užití léčivého přípravku VELAXIN 150 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VELAXIN 150 MG naleznete

  • Co je přípravek VELAXIN 150 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VELAXIN 150 MG užívat
  • Jak se přípravek VELAXIN 150 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VELAXIN 150 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VELAXIN 150 MG