.

Příbalový leták VELAXIN 37.5 MG – POR TBL NOB 56X37.5MG

Při užití léčivého přípravku VELAXIN 37.5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VELAXIN 37.5 MG naleznete

  • Co je přípravek VELAXIN 37.5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VELAXIN 37.5 MG užívat
  • Jak se přípravek VELAXIN 37.5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VELAXIN 37.5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VELAXIN 37.5 MG