.

Příbalový leták VELCADE 3.5 MG – INJ PLV SOL 1X3.5 MG

Při užití léčivého přípravku VELCADE 3.5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VELCADE 3.5 MG naleznete

  • Co je přípravek VELCADE 3.5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VELCADE 3.5 MG užívat
  • Jak se přípravek VELCADE 3.5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VELCADE 3.5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VELCADE 3.5 MG