.

Příbalový leták VELLOFENT 400 MIKROGRAMďż˝ – ORM TBL SLG 30X400RG II

Při užití léčivého přípravku VELLOFENT 400 MIKROGRAMďż˝ si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VELLOFENT 400 MIKROGRAMďż˝ naleznete

  • Co je přípravek VELLOFENT 400 MIKROGRAMďż˝ a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VELLOFENT 400 MIKROGRAMďż˝ užívat
  • Jak se přípravek VELLOFENT 400 MIKROGRAMďż˝ užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VELLOFENT 400 MIKROGRAMďż˝ uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VELLOFENT 400 MIKROGRAMďż˝