.

Příbalový leták VELLOFENT 800 MIKROGRAMďż˝ – ORM TBL SLG 4X800RG I

Při užití léčivého přípravku VELLOFENT 800 MIKROGRAMďż˝ si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VELLOFENT 800 MIKROGRAMďż˝ naleznete

  • Co je přípravek VELLOFENT 800 MIKROGRAMďż˝ a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VELLOFENT 800 MIKROGRAMďż˝ užívat
  • Jak se přípravek VELLOFENT 800 MIKROGRAMďż˝ užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VELLOFENT 800 MIKROGRAMďż˝ uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VELLOFENT 800 MIKROGRAMďż˝