.

Příbalový leták VELMARI 3 MG/0.02 MG – POR TBL FLM 364

Při užití léčivého přípravku VELMARI 3 MG/0.02 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VELMARI 3 MG/0.02 MG naleznete

  • Co je přípravek VELMARI 3 MG/0.02 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VELMARI 3 MG/0.02 MG užívat
  • Jak se přípravek VELMARI 3 MG/0.02 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VELMARI 3 MG/0.02 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VELMARI 3 MG/0.02 MG