.

Příbalový leták VELMETIA 50 MG/850 MG – POR TBL FLM 28X50MG/850MG

Při užití léčivého přípravku VELMETIA 50 MG/850 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VELMETIA 50 MG/850 MG naleznete

  • Co je přípravek VELMETIA 50 MG/850 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VELMETIA 50 MG/850 MG užívat
  • Jak se přípravek VELMETIA 50 MG/850 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VELMETIA 50 MG/850 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VELMETIA 50 MG/850 MG