.

Příbalový leták VENDAL RETARD 60 MG – POR TBL PRO 10X60MG

Při užití léčivého přípravku VENDAL RETARD 60 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VENDAL RETARD 60 MG naleznete

  • Co je přípravek VENDAL RETARD 60 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VENDAL RETARD 60 MG užívat
  • Jak se přípravek VENDAL RETARD 60 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VENDAL RETARD 60 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VENDAL RETARD 60 MG