.

Příbalový leták VENITAN – DRM CRM 1X50GM

Při užití léčivého přípravku VENITAN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VENITAN naleznete

  • Co je přípravek VENITAN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VENITAN užívat
  • Jak se přípravek VENITAN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VENITAN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VENITAN