.

Příbalový leták VENLAFAXIN MYLAN 75 MG – POR CPS PRO 20X75MG

Při užití léčivého přípravku VENLAFAXIN MYLAN 75 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VENLAFAXIN MYLAN 75 MG naleznete

  • Co je přípravek VENLAFAXIN MYLAN 75 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VENLAFAXIN MYLAN 75 MG užívat
  • Jak se přípravek VENLAFAXIN MYLAN 75 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VENLAFAXIN MYLAN 75 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VENLAFAXIN MYLAN 75 MG