.

Příbalový leták VENLAMYL 150 MG – POR CPS PRO 14X150MG II

Při užití léčivého přípravku VENLAMYL 150 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VENLAMYL 150 MG naleznete

  • Co je přípravek VENLAMYL 150 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VENLAMYL 150 MG užívat
  • Jak se přípravek VENLAMYL 150 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VENLAMYL 150 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VENLAMYL 150 MG