.

Příbalový leták VENLAMYL 75 MG – POR CPS PRO 7X75MG I

Při užití léčivého přípravku VENLAMYL 75 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VENLAMYL 75 MG naleznete

  • Co je přípravek VENLAMYL 75 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VENLAMYL 75 MG užívat
  • Jak se přípravek VENLAMYL 75 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VENLAMYL 75 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VENLAMYL 75 MG