.

Příbalový leták VENOFER – INJ SOL 5X5ML

Při užití léčivého přípravku VENOFER si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VENOFER naleznete

  • Co je přípravek VENOFER a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VENOFER užívat
  • Jak se přípravek VENOFER užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VENOFER uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VENOFER