.

Příbalový leták VENOPROTECT 180 MG – POR CPS DUR 20

Při užití léčivého přípravku VENOPROTECT 180 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VENOPROTECT 180 MG naleznete

  • Co je přípravek VENOPROTECT 180 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VENOPROTECT 180 MG užívat
  • Jak se přípravek VENOPROTECT 180 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VENOPROTECT 180 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VENOPROTECT 180 MG