.

Příbalový leták VENORUTON 300 – POR CPS DUR 50X300MG

Při užití léčivého přípravku VENORUTON 300 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VENORUTON 300 naleznete

  • Co je přípravek VENORUTON 300 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VENORUTON 300 užívat
  • Jak se přípravek VENORUTON 300 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VENORUTON 300 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VENORUTON 300