.

Příbalový leták VENORUTON – DRM GEL 1X40GM 2

Při užití léčivého přípravku VENORUTON si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VENORUTON naleznete

  • Co je přípravek VENORUTON a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VENORUTON užívat
  • Jak se přípravek VENORUTON užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VENORUTON uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VENORUTON