.

Příbalový leták VENORUTON TRAVEL – POR TBL EFF 30X1000MG

Při užití léčivého přípravku VENORUTON TRAVEL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VENORUTON TRAVEL naleznete

  • Co je přípravek VENORUTON TRAVEL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VENORUTON TRAVEL užívat
  • Jak se přípravek VENORUTON TRAVEL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VENORUTON TRAVEL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VENORUTON TRAVEL