.

Příbalový leták VENTAVIS 10 MCG/ML – INH SOL 3X30X2ML/20RG

Při užití léčivého přípravku VENTAVIS 10 MCG/ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VENTAVIS 10 MCG/ML naleznete

  • Co je přípravek VENTAVIS 10 MCG/ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VENTAVIS 10 MCG/ML užívat
  • Jak se přípravek VENTAVIS 10 MCG/ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VENTAVIS 10 MCG/ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VENTAVIS 10 MCG/ML