.

Příbalový leták VENTER – POR TBL NOB 50X1GM

Při užití léčivého přípravku VENTER si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VENTER naleznete

  • Co je přípravek VENTER a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VENTER užívat
  • Jak se přípravek VENTER užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VENTER uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VENTER