.

Příbalový leták VENTOLIN INHALER N – INH SUS PSS 200X100RG

Při užití léčivého přípravku VENTOLIN INHALER N si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VENTOLIN INHALER N naleznete

  • Co je přípravek VENTOLIN INHALER N a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VENTOLIN INHALER N užívat
  • Jak se přípravek VENTOLIN INHALER N užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VENTOLIN INHALER N uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VENTOLIN INHALER N