.

Příbalový leták VEPACEL – INJ SUS 1X0.5ML

Při užití léčivého přípravku VEPACEL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VEPACEL naleznete

  • Co je přípravek VEPACEL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VEPACEL užívat
  • Jak se přípravek VEPACEL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VEPACEL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VEPACEL