.

Příbalový leták VERAHEXAL RR – POR TBL PRO 50X240MG

Při užití léčivého přípravku VERAHEXAL RR si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VERAHEXAL RR naleznete

  • Co je přípravek VERAHEXAL RR a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VERAHEXAL RR užívat
  • Jak se přípravek VERAHEXAL RR užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VERAHEXAL RR uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VERAHEXAL RR