.

Příbalový leták VERAL 100 MG – RCT SUP 10X100MG

Při užití léčivého přípravku VERAL 100 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VERAL 100 MG naleznete

  • Co je přípravek VERAL 100 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VERAL 100 MG užívat
  • Jak se přípravek VERAL 100 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VERAL 100 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VERAL 100 MG