.

Příbalový leták VERAL 100 RETARD – POR TBL RET 50X100MG

Při užití léčivého přípravku VERAL 100 RETARD si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VERAL 100 RETARD naleznete

  • Co je přípravek VERAL 100 RETARD a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VERAL 100 RETARD užívat
  • Jak se přípravek VERAL 100 RETARD užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VERAL 100 RETARD uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VERAL 100 RETARD