.

Příbalový leták VERAL 25 MG – POR TBL ENT 30X25MG

Při užití léčivého přípravku VERAL 25 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VERAL 25 MG naleznete

  • Co je přípravek VERAL 25 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VERAL 25 MG užívat
  • Jak se přípravek VERAL 25 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VERAL 25 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VERAL 25 MG