.

Příbalový leták VERAL 75 RETARD – POR TBL RET 20X75MG

Při užití léčivého přípravku VERAL 75 RETARD si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VERAL 75 RETARD naleznete

  • Co je přípravek VERAL 75 RETARD a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VERAL 75 RETARD užívat
  • Jak se přípravek VERAL 75 RETARD užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VERAL 75 RETARD uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VERAL 75 RETARD