.

Příbalový leták VERAL NEO 1 GEL – DRM GEL 1X50GM II

Při užití léčivého přípravku VERAL NEO 1 GEL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VERAL NEO 1 GEL naleznete

  • Co je přípravek VERAL NEO 1 GEL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VERAL NEO 1 GEL užívat
  • Jak se přípravek VERAL NEO 1 GEL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VERAL NEO 1 GEL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VERAL NEO 1 GEL