.

Příbalový leták VERATRUM ALBUM – POR GRA 4GM 2CH-200CH

Při užití léčivého přípravku VERATRUM ALBUM si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VERATRUM ALBUM naleznete

  • Co je přípravek VERATRUM ALBUM a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VERATRUM ALBUM užívat
  • Jak se přípravek VERATRUM ALBUM užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VERATRUM ALBUM uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VERATRUM ALBUM