.

Příbalový leták VERMOX – POR TBL NOB 6X100MG

Při užití léčivého přípravku VERMOX si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VERMOX naleznete

  • Co je přípravek VERMOX a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VERMOX užívat
  • Jak se přípravek VERMOX užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VERMOX uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VERMOX